Hoạt động tư vấn

Nghiên cứu giao thông

  • Lập mô hình dự báo giao thông (Vissum, Cube) hỗ trợ các dự án đầu tư, nghiên cứu khả thi cho các dự án cầu, đường
  • Lập hồ sơ đánh giá tác động giao thông các dự án xây dựng (khu dân cư, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, khách sạn, ,…) hoặc dự án tổ hợp các chức năng này và đề xuất các giải pháp giải quyết bài toán giao thông
  • Lập hồ sơ đấu nối giao thông và đánh giá các lối ra, lối vào, bãi đỗ xe, các khu dịch vụ, khu vận chuyển hàng hóa, khu đón trả khách,… của các công trình tập trung đông người
  • Lập các mô hình mô phỏng giao thông (Vissim, Sidra), để đánh giá sự hoạt động của các tuyến đường, các nút giao thông
  • Thu thập, phân tích thống kê, đánh giá, tổng hợp các loại số liệu liên quan đến vấn đề kỹ thuật và kinh tế giao thông (O-D, lưu lượng xe, tốc độ xe, ESAL,…) bằng các phương pháp khác nhau
  • Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, thẩm tra an toàn giao thông, tổ chức giao thông tạm tời trong quá trình xây dựng công trình

Chi tiết liên hệ: 028.3512.7781 hoặc 0912.149.155