Hoàng Quốc Tuấn

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: HOÀNG QUỐC TUẤN 
Học vị:  Thạc sỹ  
Bộ môn Công tác:  Thí nghiệm công trình
Chức vụ:  Giảng viên
Email: quoctuan.hoang@ut.edu.vn
  1. Các môn học phụ trách:
  • Thí nghiệm vật liệu xây dựng
  • Thí nghiệm cơ học đất
 
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiêncứu:
  • Thí nghiệm
  • Thiết kế và thi công đường
  • Xử lí nền đất yếu
  • Vật liệu xây dựng
  1. Các công trình đã công bố
Share.

About Author

Leave A Reply