Hồ Thị Hoàng Nhi

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
HO THI HOANG NHI (MsC)
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TRANSPORT
Faculty of Transport Engineering
Room D302, No.2 Vo Oanh St. , Ward 25, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
t: +84 28 3512 7781
m: +84 909 215 390
e: nhi.ho@ut.edu.vn
HoThiHoangNhi
A. Quá trình đào tạo
 September 2018 Vissim macroscopic Transportation planningTraining course
PTV softwares
August 2017 Quản lý dự án đường sắt đô thị
Training course
KRRI KOREA
March 2016 Cube base and Voyager Training Course
Ho Chi Minh City University of Transport
Training course
Citilabs USA
 2015-2016 Lập kế hoạch triển khai hệ thống ITS trong giao thông công cộng_BRT
Training course, France – VN
The World Bank
2014-2015 Lập kế hoạch triển khai ITS trong giao thông công cộng đô thị, BRT
Training course, France -VN
The World Bank
2014 Quy hoạch giao thông đô thị xung quanh nhà ga metro Tuyến metro số 2
Training course, France -VN
PADDI
2009-2012 Thạc sỹ kiến trúc
Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh
2003-2007 Kỹ sư giao thông
Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông đô thị
Đại học Giao thông vận tải
B.Quá trình công tác
2008- hiện tại Giảng viên, Khoa Công trình giao thông, Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh
2007-2008 Chuyên viên quản lý dự án, Tổng công ty xây dựng số 1 Việt Nam
C. Các môn học phụ trách
1. Quy hoạch giao thông đô thị
2. Toán quy hoạch trong giao thông vận tải
3. Điều tra và dự báo nhu cầu giao thông
4. Quy hoạch đô thị
5. Hệ thống giao thông thông minh (ITS)
Các phần mềm ứng dụng trong quy hoạch giao thông: Cube, Visum, Vissim
D. Lĩnh vực nghiên cứu
1. Quy hoạch giao thông đô thị
2. Ứng dụng ITS trong quy hoạch giao thông
3. Computer science.
4. Traffic engineering.
5. Public transport
E. Đề tài nghiên cứu
1) Nghiên cứu quy hoạch giao thông xung quanh nhà ga Bến Thành tuyến metro số 1, TPHCm, 20162) Ứng dụng vissim trong mô phỏng vị trí trạm dựng nhà chờ xe buýt TPHCM và đề xuất giải pháp cho quy hoạch vị trí thích hợp trạm dừng xe buýt trên toàn hệ thống Bus HCM, 2017
F. Bài báo khoa học, các công trình đã công bố
1. Luận văn thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình Đại học Kiến trúc TPHCM. “Tổ chức LRT hành lang Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
2. Quy hoạch và quản lý bãi đậu xe ở TPHCM tích hợp phát triển giao thông công cộng. CoREST V, Hội thảo Quốc tế tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo phát triển giao thông bền vững.
3. Research of light rail transit development in HCM city. CoREST V, Hội thảo Quốc tế tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo phát triển giao thông bền vững.
4. Research and survey TOD of Metro 3A line. East 2017.
G. Các dự án thực tế đã tham gia thực hiện
1. Name project: TECHNICAL DESIGN PROJECT FOR BUS Lane Vo Thi Sau – Dien Bien Phu
Year : Feb 2017 – Now
Location : Vietnam
Client/ Financing : Department of Transport in HCM City (Vietnam)
Main Project Features : The project is to collect various data for public transport
Deveplopment: concept of public transport
Position Held : Supervisor Activities Performed : Advise on the supervision of an extensive surveys: road network, major urban facilities, bus facility, related urban and transport plans
2. Name project: TECHNICAL SUPPORT PROJECT FOR HCMC METRO LINE 3A
Year : Feb 2016 – Now
Location : Vietnam
Client/ Financing : ALMEC (Japan)
Main Project Features : The project is to collect various data for Transit Oriented Deveplopment (TOD) concept of Metro Line 3A.
Position Held : Supervisor
Activities Performed : Advise on the supervision of an extensive surveys: road network, major urban facilities, bus facility, related urban and transport plans
3. Name project: EMPIRICALTRAFFIC ACCIDENT DATA COLLECTION IN HO CHI MINH CITY
Year : Apr – July 2015
Location : Vietnam
Client/ Financing : Center for Transportation Research (Malaysia)
Main Project Features : This project is to collect empirical vehicle speed data and close following behavior as well as qualitative data on driver behavior with respect to driving speed and close following in Ho Chi Minh City.
Position Held : Research assitant
Activities Performed : To collect, analyze accident hot-spots data on arterial roads in Ho chi minh city;
4. DATA COLLECTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF METRO SYSTEM IN HCMC METROPOLITAN AREA
Year : Nov 2013 – July 2014
Location : Vietnam
Client/ Financing : Japan International Cooperation Agency (JICA)/ALMEC
Main Project Features : The project is to collect various data for updating HCMC transport condition and based on that to give indication of priority of projects to be funded for HCMC transport infrastructure.
Position Held : Supervisor
Activities Performed : Advise on the implementation and supervision of an extensive surveys : Household Interview for 20,000 units, Screen line survey, Cordon line survey and Travel Speed survey.
Share.

About Author

Leave A Reply