Hà Ngọc Trường

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
 1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: HÀ NGỌC TRƯỜNG 
Học vị:  Kỹ sư cao cấp  T. TRuong
Bộ môn Công tác:  Đường sắt metro
Chức vụ:  Trưởng Bộ môn
Email:  ngoctruongha@yahoo.com
 1. Các môn học phụ trách:
 • Thường thức đường sắt
 • Thiết kế đường sắt I
 • Thiết kế đường sắt II
 
 1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 • Đường sắt tốc độ cao
 • Đường sắt đô thị
 • Những vấn đề hư hỏng mặt đường Bê tông nhựa
 
 1. Các công trình đã công bố
 • Nghiên cứu đề xuất hướng tuyến Đường sắt tốc độ cao Sài Gòn – Cần Thơ
 • Khảo sát, điều tra, đánh giá nguyên nhân hư hỏng, lún sụp mặt đường tại TPHCM
Share.

About Author

Leave A Reply