Đoàn Thị Nghĩa

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: ĐOÀN THỊ NGHĨA  C. Nghia
Học vị: Thạc sĩ
Bộ môn Công tác: PTN công trình giao thông
Chức vụ: Chuyên viên
Email: nghia.doan@ut.edu.vn
2. Các môn học phụ trách:
  • Hướng dẫn thí nghiệm VLXD
  • Hướng dẫn thí nghiệm cơ học đất
3.Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Vật liệu trong xây dựng
4. Các công trình đã công bố
 Đề bài: Đánh giá ảnh hưởng của nước đến độ nhám mặt đường bê tông nhựa. Trang 31.
Tác giả: Trần Thiện Lưu, Đoàn Thị Nghĩa
Share.

About Author

Leave A Reply