Đoàn Hồng Đức

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: ĐOÀN HỒNG ĐỨC
Học vị: Thạc sỹ  T.H.Duc
Bộ môn Công tác: Quy Hoạch Giao Thông
Chức vụ: Giảng Viên
Email: hongduc_ct@ut.edu.vn/ d.doanvn@gmail.com
  1. Các môn học phụ trách:

 

  • Tin học ứng dụng QHGT
  • GIS – GPS – Viễn thám ứng dụng
  • Môi trường trong GTVT
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Quy hoạch giao thông
  • Kỹ thuật giao thông
 
 
Share.

About Author

Leave A Reply