DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NHẬN HỌC BỔNG

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

                  Khoa Công Trình Giao Thông, Trường đại học Giao thông vận tải Tp. HCM  trân trọng thông báo về Danh sách sinh viên của Khoa nhận học bổng Học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Khóa 2020 sẽ có thông báo sau).

Thông tin chi tiết về danh sách sinh viên được đính kèm trong file đính kèm: Danh sach SV nhan hoc bong HK1 nam hoc 2020-2021

Khoa Công Trình Giao Thông trân trọng thông báo ./.

Share.

About Author

Leave A Reply