Cuộc thi “Công trình giao thông trong Tôi”

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP.HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

——–

Số:   05 /TBĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức cuộc thi Viết bài, video clip

“Công trình giao thông trong Tôi”

 

Căn cứ vào kế hoạch số 05/KH-ĐTN của Ban Thường vụ Khoa Công trình giao thông về việc tổ chức Cuộc thi ảnh, video clip Khoa Công trình giao thông năm 2018.

Căn cứ vào kế hoạch số 01/KH-ĐTN-BTV chương trình hoạt động năm của Ban chấp hành Đoàn Khoa Công trình giao thông năm 2018-2019. Nay Ban chấp hành Đoàn Khoa công trình giao thông xin thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Công trình giao thông về việc tổ chức Cuộc thi Viết bài, video clip giới thiệu Khoa Công trình giao thông năm 2019, thông tin cụ thể như sau:

I.   Mục đích tổ chức cuộc thi:

 • Tạo sân chơi bổ ích và ý nghĩa đối với các bạn sinh viên đang học tập và rèn luyện tại Khoa;
 • Cơ hội để sinh viêncó thể thể hiện được những suy nghĩ, cảm nhận ban đầu của mình về môi trường học tập;

II. Đối tượng, thời gian:

 1. Đối tượng:Sinh viên là Sinh viên Khoa công trinh giao thông;
 2. Thời gian: 
 • Từ 10/03/2019 đến 31/03/2019: Nhận bài đăng ký dự thi qua địa chỉ email truyenthong.bchctgt@gmail.com
 • Từ 01/04/201910/04/2019: Cuộc thi bình chọn trên Fanpage Khoa Công trình giao thông https://www.facebook.com/kctgt/
 • Công bố & Trao thưởng: ngày 14/04/2019.

Các bài dự thi sẽ được đăng lên website của Khoa tại địa chỉ www.ctgt.ut.edu.vn

III Nội dung Cuộc thi

 1. Chủ đề ảnh, video

Bài viết ,video thể hiện liên quan tới Khoa Công trình giao thông, gợi ý như sau:

– Hình ảnh,video chung về Khoa;

– Hình ảnh,video về sinh viên, giảng viên Khoa;

– Hình ảnh,video về kỷ niệm đáng nhớ thời sinh viên;

– …

 1. Yêu cầu
 • Bài dự thi phải là tác phẩm bản quyền, chưa từng tham gia ở bất kỳ cuộc thi nào tương tự. Những bài dự thi vi phạm điều này coi như là không hợp lệ.
 • Hình ảnh tham dự cuộc thi sẽ thuộc quyền sở hữu của Khoa Công trình giao thông. Khoa có thể sử dụng thông tin dữ liệu của bài dự thi cho mục đích quảng bá hình ảnh trong những năm tiếp theo.

III. Cách thức dự thi

Sinh viên sử dụng các phương tiện tuỳ ý (điện thoại, máy ảnh…) để chụp ảnh, quay video và sau đó gửi ảnh dự thi tới địa chỉ sau:

Email: doankhoacongtrinh@gmail.com

Tiêu đề thư ghi rõ “Tham dự cuộc thi ảnh,video Khoa Công trình giao thông”

Bài dự thi ghi cần ghi rõ thông tin sinh viên hoặc nhóm sinh viên tham dự gồm:

Họ và Tên:……………………………..

Lớp          : …………………………….

Số điện thoại: ………………………….

Ban tổ chức sẽ lọc ra những ảnh đạt yêu cầu để đưa lên Fanpage để tiến hành bình chọn. Ảnh đủ điều kiện sẽ được đưa lên Fanpage của trường để tiến hành bình chọn.

 1. Tiêu chí chấm giải

Thang điểm để chấm cho tác phẩm dự thi là thang điểm 10, trong đó:

 • Thông qua bình chọn trên Fanpage chiếm 60%
 • Bước 1: Like Fanpage #KhoaCôngTrình https://www.facebook.com/kctgt/
 • Bước 2: Bình chọn cho hình ảnh,video yêu thích

– Mỗi lượt #LOVE tính 2 điểm.

Lưu ý: chỉ tính điểm lượt #LOVE, KHÔNG tính Like, Sad, Wow, Angry

– Mỗi lượt share 3 điểm.

Lưu ý: các lượt share chỉ được tính điểm khi để ở chế độ public trên trang cá nhân, không để ở chế độ ẩn.

–    Ban tổ chức sẽ chấm tác phẩm với mức điểm 60% thang điểm 10.

 1. Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng như sau:

 

STT Giải thưởng Số lượng Giá trị (VND)
1. Nhất 1 1,500,000 , giấy chứng nhận.
2. Nhì 1 1,000,000 , giấy chứng nhận.
3. Ba 2 500,000 , giấy chứng nhận.

 

 

 1. Tổ chức thực hiện
 • Vũ Văn Nghi            Phó Khoa CTGT – Ban Chỉ Đạo
 • Đ/c Đoàn Hồng Đức            Bí thư Đoàn Khoa CTGT – Trưởng BTC
 • Đ/c Nguyễn Văn Hiền Phó Bí thư Đoàn khoa CTGT – Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thanh Xuân                      Ủy viên Đoàn Khoa CTGT – Ủy viên

 

 

  TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA

BÍ THƯ

(đã ký)

 

 

Ths. ĐOÀN HỒNG ĐỨC.

Nơi nhận:

 • BTV Đoàn khoa (để b/c);
 • BCH Đoàn khoa ( để t/h)
 • BCH LCH khoa (để t/h);
 • Sinh viên khoa (để t/h);

 

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply