Chuyên mục: Tin tin hoạt động khoa học

Tin tin hoạt động khoa học image001(8)

Quản lý công trình hầm trở thành nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho công trình giao thông, xây dựng và cơ sở hạ tầng của thành phố. Ngày 31/08/2011, Khoa Công trình Giao thông thuộc trường ĐH GTVT TP.HCM, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật TP.HCM và Hội Cầu đường Cảng TP.HCM phối hợp tổ chức Hội thảo “Quản lý công trình ngầm tại TP. HCM – thực trạng và giải pháp”.

1 6 7 8