Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông được nghiệm thu đáp ứng tiêu chuẩn AUN-QA

Ngày 25/9/2021, Trường Đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiệm thu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông trình độ Đại học thuộc khoa Công trình giao thông theo hình thức trực tuyến. Đây là chương trình đào tạo quan trọng được lựa chọn và phát triển nhằm đáp ứng chuẩn AUN-QA.

Hội đồng nghiệm thu do TS. Nguyễn Khánh Lân làm chủ tịch và các thành viên hội đồng đến từ phòng Đào tạo và các đơn vị có liên quan. 

Tại buổi nghiệm thu, TS. Vũ Văn Nghi – Đại diện Khoa Công trình giao thông và nhóm báo cáo viên, đã trình bày tóm tắt chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

TS. Vũ Văn Nghi báo cáo sơ lược về Chương trình đào tạo

Ngay sau khi nghe báo cáo, Hội đồng nghiệm thu đã có những đánh giá, trao đổi cụ thể với Khoa Công trình giao thông về chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông để đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của tổ chức AUN-QA.

Hội đồng đánh giá, nhận xét và trao đổi tại buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, cụ thể:

– Chương trình được xây dựng, điều chỉnh công phu, chặt chẽ, thể hiện sự nghiêm túc của các thành viên ban soạn thảo trong khi thực hiện nhiệm vụ biên soạn;

– Cấu trúc chương trình tuân thủ đúng qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, tiêu chuẩn AUN-QA, đảm bảo tính liên thông giữa các khối kiến thức và các ngành học, phù hợp với sự phát triển của ngành;

– Chuẩn đầu ra được xác định rõ, phù hợp; đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, giảm thời lượng kiến thức giáo dục đại cương, tăng thời lượng thực hành, bài tập, thực tập nghề nghiệp.. ;

– Đề cương chi tiết các học phần được biên soạn công phu, hướng tới yêu cầu người dạy phải không ngừng tự học, nâng cao trình độ, phấn đấu đạt tới vai trò là người cố vấn, trợ giúp, định hướng cho người học phát huy trí tuệ, khả năng tự học, tự nghiên cứu, chiếm lĩnh tri thức và phát triển nhân cách.

Sau 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các thành viên Hội đồng đã biểu quyết nghiệm thu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông với 15/15 ý kiến tán thành. Đồng thời, Hội đồng cũng đề nghị Khoa Công trình giao thông chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng để chương trình đào tạo được hoàn thiện hơn.

Phòng Quản lý chất lượng

Share.

About Author

Leave A Reply