Bùi Thị Ninh

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: BÙI THỊ NINH 
Học vị:  Kỹ sư  C. Ninh
Bộ môn Công tác:  Đường sắt – metro
Chức vụ:  Giảng viên
Email:  buininh85@gmail.com
  1. Các môn học phụ trách:
  • Thiết kế hầm metro
  • Khai thác kiểm định cầu
  • Mố trụ cầu đường sắt
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Kiểm định cầu
 
 
 
  1. Các công trình đã công bố
Share.

About Author

Leave A Reply