Bộ Môn Đường bộ

1/  Giới thiệu chung

–    Bộ môn Cầu Đường được thành lập từ năm 2002 theo quyết định số 106/QĐ-HT ngày 20/05/2002, và Bộ môn Đường bộ được tách ra từ năm 2011 theo quyết định số 609/QĐ-ĐHGTVT ngày 19/12/2011.
–    Nhiệm vụ chính của bộ môn Đường bộ là đào tạo bậc đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông cho 02 chuyên ngành Xây dựng Đường bộ và Xây dựng Cầu Đường bộ; đào tạo bậc sau đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố.
–    Ngoài chuyên ngành chính, bộ môn tham gia giảng dạy các học phần cho chuyên ngành Cầu Hầm, Công trình Thủy và Thềm Lục Địa, Kinh tế Xây dựng, Quản lý dự án, tham gia giảng dạy các khóa đào tạo nghiệp vụ thí nghiệm viên, tư vấn giám sát,… Bộ môn còn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, lao động sản xuất. Nhiều công trình nghiên cứu của các giảng viên trong bộ môn đã được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

2/  Nhân sự

–    Hiện nay, Bộ môn Đường bộ có 10 giảng viên, trong đó có: 06 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 03 thạc sĩ.

STT Học vị/học hàm Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Tiến sĩ Nguyễn Văn Long Trưởng Bộ môn
2 Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải Giảng viên
3 Tiến sĩ Mai Hồng Hà Giảng viên
4 Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trà Giảng viên
5 Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Vân Giảng viên
6 Thạc sĩ Huỳnh Thị Ánh Tuyết Giảng viên
7 Thạc sĩ Phạm Phương Nam Giảng viên
8 NCS. ThS Trần Viết Khánh Giảng viên  NCS
9 Tiến sĩ Trần Văn Phúc Giảng viên
10 Tiến sĩ Đỗ Thành Chung Giảng viên

–    Phụ trách Bộ môn qua các thời kỳ:

ThS. Võ Vĩnh Bảo từ 5/2002 đến 12/2011 Trưởng Bộ môn Cầu đường (QĐ 102/QĐ-HT, 20/5/2002)
TS. Nguyễn Quốc Hiển từ 12/2011 đến 6/2013 Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn Đường bộ (QĐ 609/QĐ-ĐHGTVT, 19/12/2011)
TS. Trần Thiện Lưu từ 7/2013 đến 9/2018 Trưởng Phòng Đào tạo kiêm Trưởng Bộ môn Đường bộ (QĐ 325/QĐ-ĐHGTVT, 21/6/2013)
TS. Nguyễn Văn Long Từ 9/2018 Trưởng Bộ môn Đường bộ (QĐ 643/QĐ-ĐHGTVT, 05/09/2018)


3/  Hướng nghiên cứu của Bộ môn

–    Tính toán thiết kế nền – mặt đường, giải pháp thiết kế đường hiện đại
–    Bê tông asphalt, vật liệu gia cố
–    Công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng đường ô tô
–    Ổn định nền – mặt đường, xử lý nền móng trong xây dựng công trình Giao thông, xói lở lòng sông và nền đường
–    Quy hoạch giao thông đô thị, Tổ chức giao thông, An toàn giao thông

4/  Mục tiêu đào tạo

–    Mục tiêu chung: đào tạo nguồn nhân lực xây dựng công trình giao thông có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
–    Mục tiêu cụ thể:
+     Đào tạo kỹ sư Xây dựng đường bộ, xây dựng Cầu đường bộ cho lĩnh vực Xây dựng công trình giao thông có chất lượng tốt, đáp ứng các yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người học; tạo môi trường giảng dạy, học tập, nghiên cứu tích cực; phù hợp nhu cầu của xã hội.
+     Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, tư cách và sức khoẻ tốt, nắm vững và thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đúng với định hướng của Đảng, Chính phủ trong chiến lược phát triển ngành và phù hợp với Quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực Giao thông vận tải; từng bước hội nhập với giáo dục đại học trong khu vực và trên quốc tế.
+     Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện; có khả năng áp dụng những kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có những kỹ năng thực hành cao để đảm đương công việc của người kỹ sư ngành Xây dựng Công trình giao thông.

5/  Chương trình đào tạo 

–     Chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Đường bộ (Khóa 2013Khóa 2014, 2015)
–     Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

6/  Cơ hội việc làm

–     Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Đường bộ, Cầu đường có thể đảm nhiệm các công tác:
–     Khảo sát, thiết kế, lập dự án, thẩm tra dự án xây dựng công trình giao thông
–    Tham gia các hoạt động tư vấn chuyên môn, tư vấn giám sát xây dựng, quản lý dự án, đấu thầu, thi công và tổ chức thi công xây dựng công trình giao thông cầu đường bộ
–     Tham gia nghiên cứu khoa học về vật liệu, công nghệ trong xây dựng
–     Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo có ngành liên quan đến xây dựng và xây dựng công trình giao thông
–     Ngoài ra, kỹ sư Đường bộ và Cầu đường có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học: Thạc sĩ kỹ thuật, Tiến sĩ kỹ thuật ngành Xây dựng Công trình giao thông và các ngành Xây dựng khác.

7/  Địa chỉ liên hệ

–    Bộ môn Đường bộ – Phòng D303, Khoa Công trình Giao thông – Trường Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh
–    Địa chỉ: số 2, đường Võ Oanh, khu Văn Thánh Bắc, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
–    Điện thoại: (028) 35 125 407; email: bmdb@ut.edu.vn; http://ctgt.ut.edu.vn/
——————————————————————————————————————————————————————-
Thư ngỏ của Bộ môn Đường bộ gửi Quý Cơ quan/Doanh nghiệp.