Bạch Vọng Hà

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
 1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: BẠCH VỌNG HÀ
Học vị: GS-TSKH  T. Ha
Bộ môn Công tác: Đường sắt –metro
Chức vụ:  Giảng viên
Email: bachvongha@hotmail.com
 1. Các môn học phụ trách:
 • Cung cấp điện cho đường sắt chạy điện
 • Trạm điện kéo trên Đường sắt và giao thông đô thị
 • Mạng tiếp xúc
 • Điện khí hóa đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị
 1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 • Điện khí hóa đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị
 • Chất lượng điện năng trong hệ thống điện
 • Ổn định trong hệ thống điện
 • Đầu máy đoàn tàu chạy điện hiện đại
 1. Các công trình đã công bố
 • Hơn 80 bài báo khoa học và tài liệu giảng dạy
 • Chủ trì và tham gia nhiều đề tài NCKH cấp Nhà nước, Bộ
 • Hướng dẫn NCS, Cao học
Share.

About Author

Leave A Reply